Tebrik

05 Haz

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Fıkıh Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Rifat USLU 07.03.2017 tarihinde "Doçentlik" ünvanı almaya hak kazanmıştır.
Hocamız, doçentlik sözlü sınav jürisinde yer alan; Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Nasi ASLAN (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Şamil DAĞCI(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ve Prof. Dr. Tevhit AYENGİN (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) hocaların oybirliği kararı ile bu ünvanı kazanmayı hak etmiştir.
Fakültemiz Akademik ve İdari personeli adına Doç. Dr. Rifat USLU'yu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.