Fakülte Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR

Dekan V.

1951 yılında Bolu Gerede Nuhören Köyünde doğdu. 1970’de Düzce İmam-Hatip Okulu’nu, 1974’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. Safranbolu ve Manavgat’ta öğretmen olarak çalıştı. Marmara Üniversitesindeki görevine Yüksek İslâm Enstitüsü döneminde 1977 yılında asistan olarak başladı.1983 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde“İslâm Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münasebetleri”adlı çalışmasıyla doktor oldu. 1991’de Doçent, 1997’de Profesör oldu. Marmara Üniversitesinde çeşitli dönemlerde Dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Bayraktar, “İslam Eğitiminde Öğretmen Öğrenci Münasebetleri, Eğitim Kurumu Olarak Kur’an Kursları Üzerine Bir Araştırma, Türkiye’de Vaizlik (Tarihçesi ve Problemleri), İbn Cemaa’ dan Öğretmen ve Öğrencilere Öğütler” gibi eserlerin sahibidir.